Právne poradenstvo pre domácich
i zahraničných klientov predovšetkým
v oblasti obchodného práva
SK EN DE

Ľudia

Advokátsku kanceláriu tvorí stabilný tím 8 advokátov, advokátski koncipienti a právni asistenti s pôsobnosťou na celom Slovensku a prostredníctvom pobočky v Ostrave aj v Českej republike.

Vzhľadom na viacročnú vzájomnú spoluprácu je náš tím celkovo výborne zladený a schopný kooperácie na vysokej úrovni pri akomkoľvek prípade. Jednotliví právnici sa s ohľadom na svoje vedomosti, schopnosti a skúsenosti odborne dopĺňajú, pričom poskytovanie odbornej podpory, komunikácia, výmena získaných skúseností a konzultácie medzi členmi tímu za účelom poskytnutia kvalitných právnych služieb považujeme za samozrejmosť.

Pri komunikácií s klientmi kladieme dôraz predovšetkým na osobný prístup, a preto jednotliví klienti komunikujú priamo s konkrétnym členom tímu. Zložitejšie projekty samozrejme vždy riešime vytvorením kompaktného tímu zostaveného „na mieru“ konkrétneho prípadu tak, aby bola právna služba poskytnutá pružne, efektívne a na vysokej odbornej úrovni.

V prípade potreby klienta úzko spolupracujeme aj s ostatnými členmi poradenského domu (účtovníci, daňoví poradcovia, audítori) a zabezpečíme aj ďalšie úkony potrebné pre poskytnutie právnej služby (zabezpečenie úkonov notára, úradných prekladov, prípadne úkonov pri výkone rozhodnutia).