Právne poradenstvo pre domácich
i zahraničných klientov predovšetkým
v oblasti obchodného práva
SK EN DE

Advokátska kancelária JUDr. Michala Krnáča

poradenska

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč od svojho založenia v roku 2003 dynamicky rozširuje svoju odbornú a regionálnu pôsobnosť. V súčasnosti tvoríme skúsený a stabilizovaný tím pozostávajúci z advokátov, spolupracujúcich advokátov a advokátskych koncipientov. Základným princípom nášho tímu je predovšetkým profesionálny a individuálny prístup ku každému klientovi s cieľom poskytnúť kvalitné a komplexné služby a poskytnúť účinnú právnu pomoc.

Kancelária poskytuje poradenstvo pre množstvo domácich i zahraničných klientov predovšetkým v oblasti obchodného práva ako aj v ostatných právnych odvetviach, a to v sídle kancelárie v Žiline ako aj v pobočkách v Bratislave, Trenčíne, Martine a prostredníctvom úzkej spolupráce s ďalšími partnermi aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Od roku 2013 poskytuje JUDr. Michal Krnáč právne služby aj na území Českej republiky ako usadený euroadvokát v pobočke advokátskej kancelárie v Ostrave.

Advokátska kancelária je súčasťou poradenského domu Slovenská poradenská spoločnosť, akciová spoločnosť ktorý popri právnom poradenstve poskytuje aj ekonomické poradenstvo, spracovanie účtovníctva a daňové poradenstvo. Prostredníctvom vlastných právnikov poskytuje advokátska kancelária aj služby správcu konkurznej podstaty a mediátora. Spolupráca s ďalšími odbornými subjektmi – exekútormi, notármi, prekladateľmi, dražobnou spoločnosťou a ďalšími, vďaka ktorým sme schopní zabezpečiť pre našich klientov komplexné a kvalitné služby, je samozrejmosťou.

Takýto široký záber služieb nám umožňuje prostredníctvom spolupráce jednotlivých odborníkov poskytovať skutočne komplexný servis slovenským aj zahraničným subjektom vykonávajúcim podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky. Na základe skúseností, vynikajúcich znalostí legislatívy a podnikateľského prostredia sa snažíme poskytovať našim klientom právne služby vo vysokej kvalite.

Komunikáciu ako aj vyhotovovanie právnych dokumentov zabezpečujeme v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom.