Právne poradenstvo pre domácich
i zahraničných klientov predovšetkým
v oblasti obchodného práva
SK EN DE

Oblasti praxe

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení. Najčastejšie sú našimi klientmi využívané nasledujúce oblasti právnych služieb:

Obchodné a občianske právo

 • Komplexné právne poradenstvo a konzultácie
 • Spracovanie, negociácie a právne rozbory zmlúv
 • Právo obchodných spoločností
 • Due Diligence
 • Právo nehnuteľností
 • Poradenstvo vo veciach konkurzu a reštrukturalizácie
 • Fúzie a akvizície
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Ochrana pri nekalej súťaži
 • Ochrana osobnosti
 • Zmenkové právo

Pracovné právo

 • Komplexný pracovno - právny servis
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu

Trestné právo

 • Právne poradenstvo pre podnikateľov
 • Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Správne právo

 • Stavebné právo
 • Právo životného prostredia
 • Odpadové hospodárstvo
 • Colné právo
 • Poradenstvo vo veciach pobytu cudzincov v SR

Finančné právo a právo kapitálového trhu

 • Právo cenných papierov
 • Právo investičných fondov a investičných spoločností
 • Daňové právo

Naše služby samozrejme zahŕňajú aj zastupovanie klientov v uvedených oblastiach v súdnom a správnom konaní.