Právne poradenstvo pre domácich
i zahraničných klientov predovšetkým
v oblasti obchodného práva
SK EN DE

Referencie

Počas nášho pôsobenia sa naša advokátska kancelária zaoberala riešením rozličných prípadov a realizáciou projektov v rôznych oblastiach a odvetviach práva. Z dôvodu ochrany záujmov klientov a zabezpečenia dôvernosti vzťahu medzi advokátskou kanceláriou a jej klientmi nezverejňujeme názvy a mená klientov. Pre účely prezentácie odbornej zdatnosti, získaných skúseností ako aj profesionálneho zamerania advokátskej kancelárie uvádzame prehľad najvýznamnejších nami v súčasnosti realizovaných projektov:

 • Komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť zaoberajúcu sa obchodovaním a dodávkou elektrickej energie a plynu.
 • Právne zastúpenie jedného z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na trhoch strednej a východnej Európy pri fúzii českej a slovenskej spoločnosti, zastupovanie v sporoch, komplexné a dlhodobé právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a ochrany autorských práv.
 • Komplexné právne poradenstvo pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti strojárenstva v Žilinskom kraji.
 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného a korporátneho práva pre spoločnosť zaoberajúcu sa obchodovaním s hutným materiálom.
 • Poskytovanie právneho poradenstva pre jedného z lídrov v oblasti strojárenstva v Českej republike.
 • Poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenské služby v oblasti zabezpečovania financovania projektov akciovej spoločnosti, ktorá je zameraná na etablovanie zahraničných investorov na Slovensku, s dôrazom na prínos investorov pre jednotlivé regióny Slovenska.
 • Poskytovanie komplexných právnych služieb, spracovanie, negociácie a právne rozbory zmlúv, správne konania, analýza otázok práva duševného vlastníctva pre významné nákupné centrum nachádzajúce sa v Žiline.
 • Dlhodobá právna pomoc pre letisko v súvislosti so správnymi konaniami, t.j. územné konania, katastrálne konania, poradenstvo pre prevádzkovateľa letiskových zariadení pri projekte jeho rozvoja.
 • Poradenstvo a komplexné právne služby výhradným dodávateľom osobnej cestnej dopravy, diaľkovej autobusovej dopravy v stredoslovenskom regióne.
 • Vypracovanie analýz a právnych stanovísk a zastupovanie v súdnych sporoch výhradného prevádzkovateľovi osobnej železničnej dopravy na Slovensku.
 • Komplexné právne poradenstvo pre prevádzkovateľa parkovacích plôch mesta Žilina pri tvorení systému parkovania.
 • Komplexné právne služby pre významnú realitnú a developerskú spoločnosť aktívnu na celom území Slovenska.
 • Poskytovanie právnych služieb vo veciach územnej samosprávy pre najväčšie mestá v Žilinskom kraji.
Naše skúsenosti ďalej zahŕňajú:
 • Právna pomoc pre významnú banku, ktorá je členom nadnárodnej finančnej skupiny. V súčasnosti má majoritné postavenie na trhu služieb pre mestá a obce. Spolupráca najmä v oblasti zastupovania v právnych sporoch, vypracovanie analýz a právnych stanovísk.
 • Právna pomoc pri mimosúdnych riešeniach sporov pre banku, ktorá podporuje vo veľkej miere podnikateľský segment.
 • Právne zastúpenie štvrtej najväčšej developerskej a stavebnej skupiny na svete pri fúzii v rámci Slovenskej republiky. Zastupovanie v oblasti obchodného, občianskeho, správneho, trestného práva a práva duševného vlastníctva.
 • Právne zastúpenie štátneho podniku v spore s najväčšou elektrárenskou spoločnosťou v SR.
 • Komplexné právne služby pre strategicky dôležitý štátny podnik – správcu vodných tokov v povodí na Slovensku.
 • Vypracovanie právnych analýz pre správcu majetku Slovenskej republiky.
 • Vypracovanie právnych analýz pre ministerstvo v environmentálnej oblasti.
 • Komplexné právne služby pre spoločnosť zmluvného predajcu významnej nemeckej spoločnosti Bosch Rexroth AG, ktorá svojím výrobným programom pokrýva celú oblasť pohonov priemyselnej automatizácie a mobilnej techniky.
 • Poradenstvo pri viacerých zlúčeniach spoločností v poľnohospodárskom odvetví.
 • Poskytovanie komplexných právnych služieb exkluzívnemu predajcovi osobných áut VOLVO a FORD pre región Žilina.
 • Právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti spracovania plastových odpadov.