SK EN DE

Audítorské služby

TATRA-AUDIT, spol. s r. o.
SPS economic, s.r.o.

Audítorské služby poskytujú pre SPS spoločnosti TATRA-AUDIT, spol. s r. o. a SPS economic, s.r.o., ktoré sa zameriavajú na poskytovanie audítorských služieb na najvyššej úrovni v rôznych odvetviach. Audítorské služby poskytované oboma spoločnosťami sú poskytované nielen v zmysle vnútroštátnych ale aj medzinárodných účtovných a audítorských štandardov.

Konateľkou, odborným garantom a zodpovednou audítorkou spoločnosti TATRA-AUDIT, spol. s r. o. je Ing. Alena Zborovská, členka Slovenskej komory audítorov a držiteľka medzinárodného certifikátu The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Zároveň je členkou Slovenskej komory daňových poradcov, kde pôsobí ako vedúca metodickej komisie pre oblasť účtovníctva a držiteľkou 2. stupňa certifikátu bilančný účtovník, vydaným Slovenským zväzom účtovníkov.

Odborným garantom spoločnosti SPS economic, s.r.o. je Ing. Emil Pečík, ktorý pôsobí od roku 1992 ako daňový poradca a od roku 2005 ako audítor. Ing. Emil Pečík je členom Slovenskej komory audítorov a Slovenskej komory daňových poradcov.

Prostredníctvom nášho špecializovaného tímu s bohatými skúsenosťami so slovenskou aj medzinárodnou účtovnou problematikou, možnosťou spolupráce oboch spoločností a priamou spoluprácou s klientom v priebehu výkonu audítorských prác garantujeme poskytovanie flexibilných, inovatívnych a z hľadiska nákladov efektívnych audítorských služieb.

Cieľom našich audítorských spoločností je poskytnúť klientovi spoľahlivý a relevantný výrok audítora, podložený profesionálnou dôslednosťou, objektivitou a nezávislosťou.