SK EN DE

Daňové poradenstvo

SPS TAX, k.s.

Daňové poradenstvo pre našich klientov poskytujeme prostredníctvom spoločnosti SPS Tax, k.s., ktorá poskytuje komplexné daňové poradenstvo vrátane spracovania všetkých dokumentov vyžadovaných pre účely daní, odvodov a poplatkov príslušnými štátnymi orgánmi, ekonomické a podnikateľské poradenstvo so zameraním na vypracovanie optimalizácie daňových povinností z nich vyplývajúcich, a to vrátane vypracovania odborných stanovísk v danej oblasti, čím zabezpečuje kompletné služby v oblasti daňového a ekonomického poradenstva.

Odborným garantom je spoluzakladateľ spoločnosti, Ing. Emil Pečík, ktorý pôsobí od roku 1992 ako daňový poradca a od roku 2005 ako audítor. Ing. Emil Pečík je členom Slovenskej komory daňových poradcov a Slovenskej komory audítorov, zároveň je aj členom prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Ďalšími členmi nášho tímu sú viacerí daňoví poradcovia, certifikovaný účtovníci a asistent daňového poradcu, ktorí sa špecializujú na rôzne oblasti daňovej a účtovnej problematiky.