SK EN DE

Slovenská poradenská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo spoločnosti
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina Tel.: +421 41 5007003-4
Fax: +421 41 5007005
E-mail: sekretariat@poradenska.sk


IČO : 45 270 881
DIČ: 20 22 91 36 84