SK EN DE

Oblasti praxe

Účtovné poradenstvo a služby:
 • Vedenie účtovníctva
 • Účtovné poradenstvo
 • Spolupráca pri realizácií účtovných závierok a priebežné účtovné poradenstvo
 • Aplikácia národných a medzinárodných účtovných predpisov
 • Tvorba interných účtovných predpisov, (aj pre nepodnikateľskú sféru – nadácie, zdravotnícke zariadenia, neziskové organizácie, športové kluby)
 • Vedenie mzdovej agendy a poradenstvo
 • Spracovanie stanovísk k účtovným postupom zložitých účtovných operácií - fúzie, transformácie spoločností, likvidácia spoločností
 • Due Diligence

Ekonomické poradenstvo a iné služby:
 • Podnikateľské plánovanie
 • Investičné plánovanie
 • Investičné poradenstvo
 • Poradenstvo v rámci privatizačných procesov
 • Spracovanie finančných plánov
 • Príprava podkladov pre získavanie finančných zdrojov z bánk, leasingových spoločností, súkromných investorov, finančných fondov a pod.