SK EN DE

Ekonomické poradenstvo a účtovníctvo

SPS spoločne so svojimi partnermi ponúka svojim klientom kompletné podnikateľské poradenstvo. Rozsah pôsobností spolupracujúcich subjektov dopĺňa vlastnými službami, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na účtovné poradenstvo, ekonomické poradenstvo a ďalšie súvisiace služby.

V spolupráci s našimi partnermi, ktorí pre našu spoločnosť a našich klientov zabezpečujú poskytovanie právneho poradenstva, daňového poradenstva a audítorských služieb, ponúkame našim klientom komplexné služby pre podnikateľov rôznych veľkostí, od prípravy a úvodných konzultácií vo vzťahu k odporúčanej forme podnikania, realizácií potrebných právnych krokov, vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností, poskytovanie priebežného účtovného a daňového poradenstva, poradenstva vo veciach odvodov a miezd, zabezpečenie auditu a vypracovania príslušných správ a hlásení a zabezpečenia potrebných právnych služieb.